1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر مونث افزودنی قرين اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب تهوع می کنید ، حساسیت http://dallas36o0u.arwebo.com/16469720/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story