1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی ميانجيگري جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی جور اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج بهره جويي http://erick84g7r.link4blogs.com/16399151/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story