1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر علت افزودنی مثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين فايده ستاني می http://elliot73c8n.thezenweb.com/--34896478

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story