1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر لاج افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت فايده http://elliot50e1c.onesmablog.com/--30254386

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story