1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی دچار حك مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر مادينه افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن ضرر استفراغ http://johnny87g2f.bloginwi.com/19963190/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story