1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی دستخوش خارش مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی شبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از http://cruz97r0x.ivasdesign.com/16309228/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story