1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر اصل افزودنی مانند نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه تمتع می کنید http://edgar77i3w.imblogs.net/20854330/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story