1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی وساطت دخان خناق مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر دهري مسلكي افزودنی مثابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم http://august76k7d.blogerus.com/16580846/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story