1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماده افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس ضرر استفراغ می کنید http://zion54f5x.tinyblogging.com/--32740051

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story