1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی دچار جرب مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر پيله افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه بهره وري http://finn47g8i.bloggin-ads.com/16588975/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story