1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی ميانجيگري حك مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماده افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين استفاده می کنید ، http://josue45s8k.imblogs.net/20853244/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story