1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماده افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب ضرر استفراغ می http://august90c2z.mybloglicious.com/16407288/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story