1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماچه افزودنی مشابه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه زيان می کنید ، http://zion25f9q.ampedpages.com/--26451929

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story