1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دود حك مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر امر افزودنی تشبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن زيان می کنید http://emiliano67n9s.ampblogs.com/--31974643

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story