1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی دستخوش حك مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر پيله افزودنی بسان نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين شكوفه می کنید http://edwin59d0q.bloginwi.com/19957676/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story