1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی گرفتار آبنه مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر اصل افزودنی شبيه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه دل بهم خوردگي می کنید http://jeffrey30z6s.bloguetechno.com/--26884528

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story