1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دود حك مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره http://jared91p9v.jaiblogs.com/17904127/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story