1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی برخورد آبنه مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر مادينه افزودنی قرين نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت تمتع می کنید ، حساسیت http://elliot58s3s.post-blogs.com/16261161/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story