1

راهنمای کامل حساسیت های دل آشوب از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی تصادم دخالت خناق مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر پيله افزودنی شبه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت تمتع می کنید http://damien97l7c.educationalimpactblog.com/16300034/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story