1

بینش از DR. KIM: علفهای هرز

News Discuss 
در بعضی از مواقع ، بیشتر ما شنیده ایم که نباید بگذاریم "علفهای هرز" در زندگی ما رشد کند. ایده چیزی شبیه به این است: "علفهای هرز" چیزهای بدی در زندگی ما هستند که چیزهای خوب را خفه می کنند. "علفهای هرز" شر است. "علفهای هرز" ما را پایین می http://zanashoi727.parsiblog.com/Posts/5/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story