1

طراحی لوگو | فهم مفاهیم شرکت

News Discuss 
طراحی لوگوهای مفهومی چیست؟ در این شیوه تمرکز اصلی روی نتایج طراحی بوده و اهداف کسب و کار پروژه در نظر گرفته می شوند. همچنین در این شیوه طراح باید برای شناخت مسائل زیبا شناسی کوشش کند. در روش خلاصه نویسی. http://www.lisroom.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story