1

آموزش تعمیرات موبایل

News Discuss 
فراگیری تعمیرات تلفن همراه آموزش تعمیرات گوشی با راهکارهای نوین علمی در راس مشقت بار افزار کشور‌ایران صورت می‌گیرد . مدرسین ما به کارآموزان می‌آموزند به چه شکل یک گوشی را با کمترین تجهیزات عیب یابی نمایند . دانشجو یان بعداز به اتمام رساندن زمان های علمی در راس یادگرفتن https://www.asriran.com/fa/news/678145/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story